Concert with Trio Brantelid Härenstam Sparf where Sparf plays on a Jan Larsson violin.

Konsert med Trio Brantelid Härenstam Sparf; den sistnämnde spelar på en Jan Larsson-fiol.

 

In 2010 Jan participated in an exhibition in Oslo for the 200th Anniversary of Ole Bull who played on a violin made by Guarneri del Gesú. The attenders could build their violins out of three different criteria; as similar the old original as possible, out of own stile  or as similar the original as possible but the look of new-made.
Here you can listen to Jan’s Guarneri-violin, made as an old copy of Ole Bull’s, no 32 with start at 03:20:

Jan deltog 2010 i en utställning i Oslo till 200-årsminnet av Ole Bull som spelade på en fiol gjord av Guarneri del Gesú. Deltagarna kunde välja att bygga sin fiol utifrån tre olika kriterier; så likt gamla originalet som möjligt, efter egen stil eller så likt originalet som möjligt i nyskick.
Här kan du lyssna på Jans Guarneri-fiol, gjord som en gammal Ole Bull-kopia som nr 32 och med start på 03:20:

 

Listen to Pierre Holstein playing on Jan’s violin:

Lyssna på när Pierre Holstein spelar på Jans fiol:

 

Hanna Bendz on her Jan Larsson-cello and Bernt Wilhelmsson on the piano
playing Claude Debussy Sonata for cello and piano in D minor:

Hanna Bendz på sin Larsson-cello och Bernt Wilhelmsson på piano
spelar Claude Debussy Sonat för cello och piano i D-moll:

 

Krackel Kapell playing on their instruments made by Jan Larsson:

Krackel Kapell spelar på sina instrument gjorda av Jan Larsson: