Varnishing of three violins, two Stradivari and one Guarneri.

Lackering av tre violiner, två Stradivari och en Guarneri.

Three violins frontThree violins back