Asplunda, Lima, SwedenThe work is prosecuted at home in the residence in Lima, in a former commissioner’s house called Asplunda. In the last few years in his workshop Jan has been in the company of the fiddler and violin maker Kalle Almlöf from Malung. He is a valuable discussion partner in the otherwise lonesome work. Now and then they also play a tune to test the instruments.

Arbetet bedrivs hemma i bostaden i Lima, i en före detta landsfiskalsbostad vid namn Asplunda. På senare år har Jan fått sällskap i sin verkstad av spelmannen och fiolbyggaren Kalle Almlöf från Malung. Han är ett värdefullt bollplank i det annars så ensamma arbetet. En och annan låt blir det också för att prova nytillverkade fioler.

 

 

 

 

 

Next to here one can see how the f-holes
are being cut finely on a Guarneri model.

Här intill kan man se hur f-hålen
finskärs på en Guarneri-modell.

 

 

 

 

Here the Guarneri is completed on the workbench. The final fine-tuning of the tone is done when the violin is strung up and in a condition as finished as possible.

Här är Guarnerin klar på arbetsbänken. Den sista finjusteringen av tonen görs när fiolen är uppsträngad och i så färdigt skick som möjligt.

 

 

 

lock_liten

 

The top of a Stradivari model.

Lock på Stradivarius-modell.